Para sa mga magulang na naghahanap ng mag aalaga ng kanilang anak habang sila ay papasok sa trabaho.
Located near POLO, Schools, King Fahad Medical City, and Prince Sultan Military Medical City.
Ito po ay para sa mga Filipino po lamang. Ang pag alaga o pag babantay po namin ng inyong mga anak ay para sa mga araw ng Sunday hangang Thursday lang po. Tumawag lang po sa Cellphone# +966571442845 / +966571475149 kung may karagdagang tanong.
Salamat po at magandang araw po sa inyo.