Emjoi Radiator

Used it only a few times. Almost new
Dubai, Appliances, AED 100 / Emjoi RadiatorDubai, Appliances, AED 100 / Emjoi Radiator