Washing Machine 7 KG Washing, 4 KG 100% Drying

Washing machine 7 KG washing, 4 KG 100% drying

Brand: Regent
Italian made
Riyadh, Appliances, Washing Machine 7 KG Washing, 4 KG 100% DryingRiyadh, Appliances, Washing Machine 7 KG Washing, 4 KG 100% DryingRiyadh, Appliances, Washing Machine 7 KG Washing, 4 KG 100% Drying