SAR 2100 / Lenovo ThinkPad T460s - I5 6200u - Ram 8 - HDD M.2 Nvme Veryfast - Fingerprint 14"LED1080

Lenovo ThinkPad T460s - I5 6200u - ram 8 - HDD M.2 Nvme NAND veryfast 512 GB
Olayya & Sulaymaniyyah, Tablet Computers, SAR 2100 / Lenovo ThinkPad T460s - I5 6200u - Ram 8 - HDD M.2 Nvme Veryfast - Fingerprint 14"LED1080Olayya & Sulaymaniyyah, Tablet Computers, SAR 2100 / Lenovo ThinkPad T460s - I5 6200u - Ram 8 - HDD M.2 Nvme Veryfast - Fingerprint 14"LED1080